17 november 2016:
Start cursus bij de Volksuniversiteit Den Haag, in 4 avonden van 2,5 uur en bij voldoende deelnemers.

29 november 2016:
Lezing bij de vrouwenvereniging in Voorhout.

19 januari 2017:
Workshop "Gezond met kruiden" bij de VU Vlaardingen.

9 februari 2017:
Workshop "Koken met kruiden" bij de VU Vlaardingen.

7 maart 2017:
Workshop "kruiden" bij de VU Gouda.

9 maart 2017:
Start cursus bij de VU Vlaardingen, in 5 avonden en bij voldoende deelnemers.

Workshop. Meer...

Lezing. Meer...

 

Kruiderij 'De 3 Berken'. Bij het verstrekken van de volgende informatie beroepen wij ons op het ook ons toekomende recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat ondermeer wordt gewaarborgd in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.